10.Výročie našej reštaurácie

Pozrite si fotografie z osláv 10.Výročia otvorenia našej reštaurácie